Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:

Albert de Boervoorzitter
Ineke Zwaan-Plantsecretaris
Kees Blombergpenningmeester


Algemene en contactgegevens


Tillstichting
G. Brandtstraat 16 hs
1054 JK Amsterdam
KvK nummer: 41049995
RSIN: 8054.27.326


Aanvraagprocedure

Gelieve alle aanvragen digitaal te doen via info@tillstichting.nl

Aanvragen dienen mede voorzien te zijn van de statuten, recent KvK-uittreksel en de laatste jaarrekening van uw instelling. Tevens dient u aan te geven of uw instelling de ANBI-status heeft. Beschikken over de ANBI-status is een eis.

Indien u geen antwoord krijgt kunt u er van uitgaan dat uw aanvraag niet is gehonoreerd. Het kan enige tijd duren voordat u antwoord ontvangt, omdat de vergaderfrequentie van het bestuur niet heel hoog is, gezien de omvang van de activiteiten van de Tillstichting.